Διοργάνωση εκδήλωσης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προγραμματίζει για το νέο έτος 2020 εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού για νέα ηλεκτρονικά προϊόντα και λύσεις τεχνολογιών αιχμής ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) που υποστηρίζουν μια νέα εμπειρία συνεργασίας και επικοινωνίας. Η εκδήλωση απευθύνεται στους υφιστάμενους πελάτες μας καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους που καλούνται να γνωρίσουν την εταιρεία μας και το εύρος των προϊόντων και λύσεων που αυτή προσφέρει. Η παρουσιάση ενδιαφέρει κυρίως μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να διέλθουν σε μια νέα εποχή απρόσκοπτης επικοινωνίας. Ήδη έχουμε εισέλθει σε μια νέα δεκαετία όπου οι προκλήσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτούν δυναμικές και ασφαλείς μορφές επικοινωνίας από αυτούς που θέλουν να ξεχωρίσουν, κάτι που η K. KYRIACOY ELECTRONICS LTD υπόσχεται να συνεχίσει να προσφέρει με τις υπηρεσίες της!